ஆண் பெண் வித்யாசம்:விரய பாவம்

Posted on

அண்ணே வணக்கம்ணே ..

ஆண் பெண் வித்யாசங்கள் தொடர்ல கடைசி அத்யாயம் இது. விரய பாவ காரகத்வங்கள் என்ன?

தூக்க‌ம்,செக்ஸ்,ம‌ர‌ண‌ம்,ம‌ர‌ண‌த்துக்கு பின்னான‌ நிலை,செல‌வு செய்யும் வித‌ம்,பாத‌ங்க‌ள் இத்யாதிய காட்டுவது விரய பாவம். பொதுவிதிப்படி பார்த்தா இந்த பாவம் காலியா இருக்கிறது நல்லது. காலியாவே இருந்தாலும் இந்த பாவாதிபதியோட நிலைய பொருத்து மேற்படி சமாசாரங்க அதும்பாட்டுக்கு அது நடக்கும்.

உபரியா இந்த பாவத்துல கிரகங்கள் வேற இருந்தா கில்மா, தீனி,தூக்கம் இத்யாதி டபுள் ஆகவும் வாய்ப்பிருக்கிறதால இப்படி ஒரு விதியை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் Read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s